Ο ψυτικός

Μερικές φορές νομίζω πως το κάνουν επίτηδες. Γράφουν τις πινακίδες με προφανή ορθογραφικά για να τραβήξουν την προσοχή, δεν εξηγείται αλλιώς.

Ψυτικός

Δυστυχώς, εγώ σβήνω τα τηλέφωνα και τα ονόματα και κρατάω την ουσία! Στο συγκεκριμένο πάντως, υπάρχει ακόμη χώρος για να το διορθώσουν.