Λάδι σώματος για το φαγητό

Λάδι σώματος για το φαγητό Κοιτάς την πινακίδα: "Σάλτσα για επιδόρπιο". Μπράβο λες, 1,99€ και είναι και αρκετή.

Κοιτάς πιο προσεκτικά: "Λάδι σώματος". Ακόμα καλύτερα, πολύ πιο φθηνό!

Διαβάζετε προσεκτικά και μην το βάλετε στο φαγητό... αλειφθείτε.