Μην κολλάς αφίσες... μόνο εμείς!

Ακούτε; Στον τοίχο αυτό "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοιχοκόλληση οιουδήποτε εντύπου. Σεβαστείτε το χώρο του Νοσοκομείου!" Κανίβαλοι!

Απαγορεύεται η τοιχοκόλληση

Απαγορεύεται η τοιχοκόλληση

Ο τοίχος αυτός ανήκει σε ένα Ελληνικό νοσοκομείο. Οι κανόνες είναι για να τους παραβιάζουν αυτοί που τους βγάζουν. Η αρχή έγινε μάλλον με μια μικρή αφισούλα, μετά με μια λίγο μεγαλύτερη, μετά κι άλλες κ.ο.κ.

Κάτω από τις αφίσες υπάρχουν εμφανή σημάδια από σελοτέιπ παλιότερων αφισοκολλήσεων.