Βάλτε τα μπάζα εδώ

Βάλτε τα μπάζα εδώ

Συνήθως βλέπουμε το αντίθετο. Η πινακίδα λέει "ΟΧΙ ΜΠΑΖΑ". Σε αυτή την περίπτωση, τις πιο πολλές φορές βλέπεις χαμό από μπάζα ακριβώς από κάτω.

Στο σημείο αυτό όμως, η πινακίδα λέει "ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ" και δεν υπάρχει ούτε χαρτάκι!