Κούτες. Παντού κούτες

Πας να μπεις στο γραφείο σου και τι να δεις. Κούτες.

Κούτες στην είσοδο

Σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει να μην υπάρχει τρόπος να μπεις. Κοιτώντας λίγο καλύτερα βλέπεις ένα μικρό πέρασμα το οποίο αν δεν κρατάς τίποτα στα χέρια, πιθανότατα να μπορείς να αξιοποιήσεις για να μπεις.

Κούτες στην είσοδο

Ευτυχώς χωράω ακόμα και πέρασα από εκεί δεξιά. Έχουμε ξαναπεράσει τέτοιες δυσκολίες, άλλωστε.