Απλοποίηση της ελληνικής γραφής

Το ακούσαμε κι αυτό. Και μάλιστα από Κύπριο ευρωβουλευτή. Ο κύριος Μάριος Ματσάκης εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας της Κύπρου την απλοποίηση της Ελληνικής γραφής ώστε να γίνει πιο μοντέρνα και εύκολη. Ο ίδιος υποστηρίζει οτι αυτό είναι απαραίτητο στα πλαίσια μια προσπάθειας για ενοποίηση των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πιστεύει οτι θα γίνει πιο εύκολη η χρήση των υπολογιστών και οτι άτομα που πάσχουν από δυσλεξία θα βοηθηθούν σημαντικά.

Προτείνει να αντικατασταθούν τα:

  • "η", "υ", "ει" και "οι" από το "ι",
  • το "ω" από το "ο" ,
  • το "αι" από το "ε",
  • το "αυ" από το "αβ",
  • το "ευ" από το "εβ",
  • το "γγ" από το "γκ"  και το
  • "ς" από το "σ".

Το μόνο που γλίτωσε είναι το "ου" γιατί αλλιώς πως θα φωνάζαμε στα γήπεδα; Ούούούού...

Αυτό το πλάνο είναι φυσικά κάτι που θα πρέπει να προκαλέσει την αντίδραση όλων των συνειδητοποιημένων Ελλήνων, καθώς είναι μια προσπάθεια αφανισμού της γλώσσας μας. Δεν έχουμε αλαζωνική στάση απέναντι σε ξένες γλώσσες και μαθαίνουμε (και χρησιμοποιούμε) όσες περισσότερες μπορούμε. Αλλά έχουμε χρέος να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας, αυτό που μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες. Δεν θα το δεχτούμε αυτό!

Φανταστίτε πόσ θα ίταν ι ελλινικί γλόσσα άν τουσ αφίναμε να κάνουν ότι ίθελαν...